top of page

Naar Zorg (Thuiszorg)

Duration

5 dagdelen

Enroll

About the Course

Doel van de functie:

 • Het uitvoeren van huishoudelijke taken, het ondersteunen, stimuleren of begeleiden van de cliënt;

 • Trachten zoveel mogelijk de zelfredzaamheid van de cliënt in zijn/haar woonomgeving te handhaven of te bevorderen;

 • Aandacht hebben voor de persoonlijke veiligheid en gezondheid van de cliënt en een signaleringsfunctie vervullen.


Functie-eisen:

 • LBO-niveau of een vergelijkbare opleiding of kennis en ervaring op het gebied van huishoudelijke taken. Goede beheersing van de Nederlandse taal en geschrift;

 • Zelfstandig kunnen werken;

 • Doorzettingsvermogen tonen;

 • Representatief;

 • Sociaal betrokken.Aandachtspunten bij uitoefening van de functie:

· Huishoudelijk werk heeft uitsluitend betrekking op werk rondom de cliënt, maar betreft nooit werk aan de cliënt.

· Huishoudelijk werk heeft uitsluitend en alleen betrekking op werk binnenshuis (met uitzondering van ramen zemen aan de buitenkant, mits toegestaan door gemeente).

· Bij aanvang van de hulpverlenging moet met de cliënt overlegd worden wat de eisen of wensen zijn ten aanzien van;

· huishoudelijk onderhoud (bijvoorbeeld van vloeren, meubilair, textiel),

· het gebruik van huishoudelijke apparaten (bijvoorbeeld van wasmachine, droogtrommel)

· het gebruik van werkmaterialen.

· De ter beschikking gestelde werkmaterialen en de werkomgeving moeten deugdelijk, veilig en hygiënisch zijn: materialen en werkomgeving moeten getoetst zijn en voldoen aan de normen van de “Arbo check huishouden”.

· De huishoudelijk medewerker moet op een veilige en verantwoorde manier werken. Client mag geen fysieke belasting van huishoudelijk medewerker vragen die in strijd is met de Arbo “Groene Praktijk Regels”.

· Als er huisdieren in huis zijn, dan mag de medewerker aan de cliënt vragen het huisdier tijdens de zorgverlening in een andere ruimte te laten verblijven.

· De zelfredzaamheid van de cliënt moet zoveel mogelijk bevorderd worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de cliënt mee te laten werken door hem/haar activiteiten te laten uitvoeren die hij/zij nog aan kan; door de cliënt positief te benaderen met betrekking tot zijn/haar kwalen; door samen bepaalde werkzaamheden uit te voeren.

· De huishoudelijk medewerker moet altijd aandacht hebben voor de veiligheid van cliënt (bijvoorbeeld geen natte vloer achterlaten, geen obstakels op donkere plekken in de woningen plaatsen, geen schoonmaakmiddelen onder het bereik van kleine kinderen laten staan ect.)

· De huishoudelijk medewerker heeft een signalerende functie t.a.v. de cliënt. De huishoudelijk medewerker neemt altijd onmiddellijk contact op met zijn/haar direct leidinggevende als hij/zij bijvoorbeeld constateert dat er veranderingen in de gezondheid van de cliënt zijn opgetreden, er sprake is van verwaarlozing of van ongezond gedrag, de cliënt niet meer alleen tuis kan zijn, of de cliënt andere hulp nodig heeft.


Taken:

 • Uitvraag

 • Signaleren

 • Ondersteunen, begeleiden

 • Schoonmaken werkzaamheden

 • Verzorging textiel

 • Boodschappen doen

 • Verzorgen huisdieren

 • Opvang en/of verzorging van huisgenoten

bottom of page