top of page

Privacy- en cookieverklaring

 & marketing Privacy Statement

1. We hebben onze afspraken vastgelegd in dit Privacy Statement

Wij (WRKZONE) zijn verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Hieronder leggen wij u dan ook graag uit wanneer wij om uw persoonsgegevens vragen en waarvoor wij deze gebruiken. Deze uitgangspunten gelden voor iedereen die contact heeft met ons. Ook geldt dit statement als u solliciteert bij ons of als u onze websites bezoekt. Wij kunnen het Privacy Statement wijzigen. De laatste versie vindt u altijd op deze website. Bij materiële wijzigingen van het Privacy Statement informeren wij hierover rechtstreeks.

2. Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

We vertellen u er graag meer over. Zodat u precies weet wat u van ons kunt verwachten.

 

2.1 Wanneer leggen wij uw persoonsgegevens vast?

Als u contact met ons heeft, leggen we persoonsgegevens van u vast. Daar kunnen we kort over zijn. Of u nu solliciteert bij ons, uw mailadres doorgeeft, met ons belt, appt of chat, na elk contact kunnen wij persoonsgegevens van u vastleggen. Natuurlijk vaak gewoon omdat dit nodig is. Want zonder adresgegevens is het niet mogelijk om te bepalen in welke regio u eventueel voor ons kunt werken. Maar ook om u steeds beter vooraf te adviseren en te helpen. We zorgen er zo goed mogelijk voor dat we u een persoonlijk en bij u passend/relevant aanbod voor een baan kunnen doen.

2.2 Welke persoonsgegevens leggen wij vast?

Wij leggen verschillende persoonsgegevens van u vast. We kunnen persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken zoals uw voor-en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum en uw werkervaring. Bij een bezoek aan onze websites kunnen wij uw surf- en klik-gegevens verwerken als u het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd. 

2.3 Hiervoor kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken

Hier geven we aan waar we uw persoonsgegevens voor kunnen gebruiken. Het is dus niet zo dat we dit altijd doen. Maar zo weet u wel precies waar u aan toe bent. We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

 • Uw sollicitatie te beoordelen en te accepteren.

 • Uw vraag te beantwoorden, via de telefoon, e-mail, chat, app of andere sociale media.

 • U te informeren. Bijvoorbeeld via nieuwsbrieven en video's.

 • Een klacht, geschil of vordering te behandelen.

 • Te gebruiken voor kwaliteits- en opleidingsdoeleinden.

 • Als u telefonisch contact opneemt kunnen we uw gesprek meeluisteren of opnemen. We gebruiken dit voor kwaliteits- en opleidingsdoeleinden om onze dienstverlening te verbeteren. Natuurlijk wordt u hierover van tevoren geïnformeerd en zorgen we ervoor dat de opgenomen telefoongesprekken na korte tijd worden vernietigd.

 • U nieuwsbrieven, magazines of andere marketingberichten te sturen.

 • Voor onze marketingberichten kunnen we verschillende kanalen gebruiken, zoals e-mail, apps, sociale media. Ook kunnen we persoonskenmerken inzetten om gepersonaliseerde content en advertenties te tonen in advertentienetwerken zoals Twitter en/of Facebook. We adviseren u dan ook om het privacy beleid van de verschillende socialmedia bedrijven te lezen. Zodat u weet hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens.

 • Te bepalen of we u kunnen benaderen voor soortgelijke vacatures.

 • Interne verbeteranalyses te doen.

 • We streven ernaar onze sollicitanten optimaal te bedienen. We zijn continu bezig met het verbeteren van onze service.

 • Persoonlijke, relevante aanbiedingen voor vacatures te doen.

 • We informeren u over vacatures die voor u relevant zijn. Met behulp van data-analyse onderscheiden we groepen met dezelfde voorkeuren of gedragingen en vertalen die op een geautomatiseerde manier naar aanbiedingen die passen bij individuen. Hiervoor maken we gebruik van de door u verstrekte persoonsgegevens.

 • Cookies en daarmee vergelijkbare technieken aan te bieden. Hierdoor worden onze websites persoonlijker en relevanter voor u.

 • Ten behoeve van een veilige en betrouwbare IT-omgeving.

 • Fraude te voorkomen of op te sporen en audits/onderzoeken te doen.

 • Te voldoen aan wet-en regelgeving. Op grond van verschillende wetten en regels zijn we verplicht persoonsgegevens te verwerken. Zoals voor de Belastingdienst (btw, energiebelasting). Maar soms ook voor derden, zoals de politie als het gaat om een strafrechtelijk onderzoek, of aan een toezichthouder.

 • Persoonsgegevens te kunnen verwerken en delen met een externe partij bij (de voorbereiding op een) fusie, overname of wijziging in de zeggenschap van het bedrijf.

En tot slot, goed om te weten: Wij verkopen of verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan bedrijven die uw gegevens voor eigen commerciële en marketing doeleinden gebruiken. 

2.4 Wanneer mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken?

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken als er een zogenaamde wettelijke grondslag voor is. Dit zijn de wettelijke grondslagen:

 • Na toestemming: Alleen met uw toestemming mogen wij u benaderen voor relevante vacatures. U heeft altijd het recht eenmaal gegeven toestemming in te trekken. De desbetreffende verwerking wordt dan door ons gestaakt. De verwerkingen van uw persoonsgegevens die al hebben plaatsgevonden, blijven rechtmatig. Hebben wij uw toestemming nodig? Dan vragen wij hierom op dat moment. En hier kunt u ook altijd uw toestemming weer intrekken. Hoe kunt u uw toestemming intrekken? Stuur een e-mail naar info@wrkzone.nl.

 • Als er sprake is van gerechtvaardigd belang. Dit betekent dat we voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens een gerechtvaardigd belang hebben. Bij het vaststellen van dit gerechtvaardigd belang worden ook altijd uw rechten en belangen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens afgewogen tegen de belangen van WRKZONE. Het gerechtvaardigd belang van WRKZONE is gelegen in:

 • Het waarborgen van de functionaliteit en veiligheid van onze netwerken

 • Marketingactiviteiten en profilering: om persoonlijk en relevant te kunnen zijn in het communiceren van vacatures naar u toe.

 • Het doen van klanttevredenheidsonderzoeken ter verbetering van onze service aan u.

 • Eventuele overdracht te regelen, zoals fusie of een overname van het bedrijf(sonderdeel).

 

2.5 We werken samen met derde partijen als dit ten goede komt aan onze service voor u.

We lichten toe met wie wij uw gegevens delen en waarom.

 • Met adviseurs waaronder advocaten, accountants, auditors.

 • Met marketing en sales bureaus: Om ons te helpen bij het opzetten en uitvoeren van effectieve marketing en sales campagne

2.6 Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

Zolang de sollicitatieprocedure loopt, bewaren wij uw gegevens.

 • Na afronden van de sollicitatieprocedure worden uw gegevens na 28 dagen verwijderd, tenzij u aangeeft dat ze bewaard mogen worden.

 • Als u na afronding van de sollicitatieprocedure aangeeft dat de gegevens bewaard mogen worden, bewaren we deze twaalf maanden. 28 dagen voor het verloop van de 12 maanden ontvangt u een e-mail met de vraag of de gegevens nogmaals twaalf maanden bewaard mogen worden.

 • Aan de telefonische opnames voor kwaliteits- en trainingsdoelstellingen is een maximale bewaartermijn van 3 maanden verbonden
   

2.7 Hoe veilig zijn uw gegevens bij ons?

Krijgen we uw gegevens, dan zorgen we ervoor dat ze beveiligd zijn tegen verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik. We bewaren persoonsgegevens op servers in een beveiligde omgeving. Mocht een andere partijen voor ons persoonsgegevens verwerken dan stellen we uiteraard dezelfde beveiligingseisen. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons in goede handen.

2.8 Kennisneming bestaan klachtenregeling en privacyreglement 

Alle cliënten beginnen bij WRKZONE met een introductiedag waar zij op al hun rechten en plichten worden gewezen, Uitgebreid zal ook melding gemaakt worden van zowel de klachtenregeling als van het privacyreglement. De reglementen zijn terug te vinden op www.wrkzone.nl.

3. Deze rechten heeft u

In ons Privacy Statement willen u duidelijk uitleggen wat uw rechten zijn. Want alleen als u ze kent, kunt u er gebruik van maken. We lichten ze hieronder toe:

3.1 Recht op inzage in uw persoonsgegevens

U heeft het recht om te zien welke persoonsgegevens wij van u hebben en waarvoor wij ze gebruiken. Een brief sturen of contact met ons opnemen kan natuurlijk ook. Vraag om inzage in uw persoonsgegevens en geef uw naam, adres en telefoonnummer aan ons door. Omdat het om persoonsgegevens gaat, vragen wij u om een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. U ontvangt binnen een maand een reactie van ons. Tip: Kijk op de website van de Rijksoverheid hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs aan ons doorgeeft​.

 

3.2 Recht op wijzigen van uw persoonsgegevens

U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen als wij ze onjuist of onvolledig hebben verwerkt of als we ze niet volgens de privacywet en -regelgeving hebben verwerkt. Wilt u uw persoonsgegevens laten wijzigen, neem dan contact met ons op of stuur een brief aan ons postadres. Geef aan welke persoonsgegevens we moeten wijzigen en waarom. Omdat het om persoonsgegevens gaat, vragen wij u om een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. U ontvangt binnen een maand een reactie van ons.

3.3 Recht op verwijderen van uw persoonsgegevens

U heeft ook het recht uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit kan als:

 • uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld

 • u de toestemming voor verwerking heeft ingetrokken en geen andere rechtsgrond is voor de verwerking

 • u bezwaar heeft gemaakt tegen verwerking voor direct marketing of profilering

 • er geen gerechtvaardigd belang meer is voor de verwerking

 • uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt blijken

Wilt u persoonsgegevens laten verwijderen, neem dan contact met ons op via info@wrkzone.nl. Geef aan welke persoonsgegevens we moeten verwijderen en waarom. Omdat het om persoonsgegevens gaat, vragen wij u om een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. Daarna ontvangt u binnen een maand een reactie van ons. Het kan zijn dat we niet of niet volledig aan uw verzoek kunnen voldoen. Soms zijn we namelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens te bewaren. Bijvoorbeeld voor de Belastingdienst.

3.4 Recht op beperking

Wilt u een beperking van een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens? Dat kan in de volgende situaties:

 • Gedurende de periode dat wij de juistheid van uw persoonsgegevens op uw verzoek controleren

 • De verwerking van uw persoonsgegevens is onrechtmatig en u vraagt beperking van deze verwerking en niet de verwijdering ervan

 • Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering

 • Gedurende de periode dat u een antwoord afwacht op de vraag of wij voor een bepaalde verwerking een gerechtvaardigd belang hebben Wilt u het recht op beperking vragen, stuur dan een brief of mail naar ons post of mailadres. Geef aan welke verwerking van uw persoonsgegevens moeten worden beperkt en waarom. Omdat het om persoonsgegevens gaat, vragen wij u om een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. Wij vragen u dit omdat wij moeten kunnen vaststellen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. U ontvangt binnen een maand een reactie van ons

 

3.5 Recht van Bezwaar

Natuurlijk houden we u graag op de hoogte van onze activiteiten en vacatures. Maar we begrijpen het ook als u dit niet wilt. Wist u dat u ook zelf kunt bepalen hoe wij u informeren? U kiest gewoon wat u wilt. Via Recht van Bezwaar geeft u uw wensen aan. Onze commerciële berichten stoppen we dan. Of we gebruiken alleen nog de manier die u heeft gekozen. Wij informeren u over producten en diensten die relevant zijn voor u. Met behulp van data-analyses kunnen we u aanbiedingen doen die bij u passen. Ook hiervoor kunt u natuurlijk bij ons aangeven dat u dit liever niet wilt. Gebruik hiervoor uw Recht van Bezwaar tegen profilering. Recht van Bezwaar vraagt u aan via:

 • Recht van Bezwaar (tegen direct marketing en/of profilering)

 • Per brief: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen van uw persoonsgegevens waarvoor wij een gerechtvaardigd belang hebben. Kijk hiervoor onder het kopje 'Als er sprake is van gerechtvaardigd belang'. Hier ziet u tegen welke verwerkingen u bezwaar kunt maken en hoe u dit aanvraagt.

   

4. Ga ook zelf zorgvuldig met uw persoonsgegevens om

We begrijpen dat u, net als iedereen, inmiddels veel wachtwoorden nodig heeft. We adviseren u ze altijd goed en veilig te bewaren. Want helaas zijn er oplichters die uw gegevens proberen te stelen via 'phishing'. We raden u aan uw laptop, pc, telefoon (apparaten met persoonlijke gegevens) regelmatig te updaten. Gebruik ook een anti-virus voorziening. Daarmee voorkomt u kwaadaardige software. Wij raden u ten zeerste af om uw apparaten te ‘rooten’ of ‘jailbreaken’. Hiermee gooit u als het ware uw beveiliging weer weg. Voor advies en tips verwijzen we u graag naar www.veiliginternetten.nl. Weet u niet zeker of een mail van ons is, bekijk dan onze mailadressen. En twijfelt u, neem dan vooral contact met ons op.

5. Communicatie

5.1. Betrokkenen moeten geïnformeerd worden over de verwerking van de eigen persoonsgegevens door WRKZONE. Het moment van informeren en de manier waarop is afhankelijk van de vraag hoe de persoonsgegevens worden verkregen:

- Als de persoonsgegevens door de betrokkene zelf worden aangeleverd, dan moet de betrokkene vooraf over de verwerking van zijn gegevens worden geïnformeerd.

- Als persoonsgegevens over de betrokkene via een andere organisatie of instantie zijn verkregen, dan moet de betrokkene geïnformeerd worden als die persoonsgegevens door WRKZONE worden vastgelegd.
 

5.2. Betrokkenen hebben recht op inzage in de eigen persoonsgegevens. De betrokkene hoeft geen reden op te geven voor zijn inzageverzoek, maar hij mag niet overdreven veel verzoeken in korte tijd indienen. Als een betrokkene vraagt om inzage, dan heeft hij recht op een volledig overzicht van de gegevens die worden

gebruikt. Ook moet inzage worden gegeven in de herkomst van de gegevens, de ontvangers van de gegevens en de doelen van de verwerking van de persoonsgegevens. WRKZONE zorgt ervoor dat aan dit verzoek tijdig en volledig wordt voldaan.

5.3. Naast een recht op inzage heeft de betrokkene ook recht op correctie, aanvullen, verwijderen of afschermen van de eigen persoonsgegevens. Aan dit verzoek moet alleen gehoor worden gegeven als de gegevens onjuist zijn of onvolledig zijn voor het doel waarvoor de gegevens worden verzameld. Dit verzoek moet ook worden

gerespecteerd als de gegevens niet relevant zijn of in strijd met de wet worden gebruikt. De betrokkene moet in zijn verzoek duidelijk aangeven welke gegevens om welke reden moeten worden aangepast. Het recht kan niet worden gebruikt om meningen of onderzoeksresultaten te wijzigen. Als positief wordt besloten op het

verzoek, dan moeten de wijzigingen zo snel mogelijk worden doorgevoerd. De wijzigingen of verwijderingen van persoonsgegevens moeten ook worden doorgegeven aan andere organisaties aan wie WRKZONE de gegevens heeft verstrekt.

5.4. De AVG benoemt een aantal specifieke situaties waar de betrokkene het recht heeft om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens, onder andere wanneer deze gebruikt worden voor direct marketing-doeleinden of liefdadigheidsdoelen.

 

5.5. Om gebruik te maken van zijn rechten kan de betrokkene een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail ingediend worden bij de verantwoordelijke. Deze heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Als het verzoek niet

wordt opgevolgd, heeft betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken bij de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van WRKZONE.

 

5.6. Mocht betrokkene niet tevreden zijn over de wijze waarop zijn verzoek is afgehandeld, dan heeft betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

5.7. Aan de hand van een verzoek kan WRKZONE aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene.

6. Heeft u een vraag of klacht over uw privacy?

We hebben zo goed mogelijk uitgelegd wat ons Privacy Statement inhoudt. Heeft u vragen over dit Privacy Statement of een klacht over hoe wij persoonsgegevens verwerken? Neemt u dan per email contact op via info@wrkzone.nl. We doen er alles aan zo goed mogelijk te helpen.

bottom of page