top of page
City Lights

Hallo Gemeente

WRKZONE heeft als uitgangspunt om de bijstandsgerechtigden te scholen of omscholen en uit te plaatsen op de arbeidsmarkt. Het plan is ontwikkeld om, op een eigentijdse manier, in samenwerking met onze gecontracteerde werkgevers, deelnemers uit het participatiebestand naast een erkende opleiding een baan aan te bieden.

Image by Max van den Oetelaar

WRKZONE is de naam van een resultaatgerichte methodische aanpak van een traject naar werk met een uitstroomgarantie naar betaalde arbeid. WRKZONE zorgt voor een gegarandeerde uitstroom door de deelnemers een vaste baan aan te bieden in combinatie met een traject, dat gericht is op het verrijken van hun werkervaring in combinatie met scholing

 

WRKZONE maakt deelnemers tijdens de scholing, coaching en training bewust van hun vaardigheden, kansen en mogelijkheden op het gebied van werk- en talentontwikkeling. In ons team geloven wij dat iedereen een kans verdient op een stabiele en mooie toekomst. Met onze passie, kennis en inzet zijn wij pas tevreden bij een geslaagde en duurzame plaatsing.

WRKZONE is gespecialiseerd in het begeleiden en coachen van werkzoekenden, hen te begeleiden bij het behalen van een erkende vakgerichte opleiding teneinde hen duurzaam door middel van een arbeidsovereenkomst te plaatsen bij werkgevers.

 

WRKZONE biedt met zijn samenwerkende partners een integraal traject aan met een erkende vakopleiding waarmee wij direct zorgen dat de deelnemers de juiste startkwalificaties hebben voor de desbetreffende functie. Tevens traint WRKZONE de deelnemers op de vaardigheden die nodig zijn voor hun toekomstige functie en leren zij zichzelf te presenteren voor toetreding tot de arbeidsmarkt. Het traject wordt afgesloten met een erkend certificaat.

 

Het behalen van een certificaat en het doorlopen van het traject is voor de deelnemers een directe baangarantie. Met het certificaat in de hand, in afstemming met WRKZONE en de werkgevers, wordt de deelnemer, inmiddels kandidaat, voorgesteld en een startdatum ingepland.

 

Eventueel in samenwerking met de jobcoaches van de gemeente wordt ervoor gezorgd dat de kandidaten op de werkvloer worden begeleid. Dit om de kandidaten een goede nazorg te bieden en de arbeidscontinuïteit te borgen.

Het doel is om in samenwerking met de gemeente deelnemers te selecteren voor een traject naar betaalde arbeid. De vacatures die door de werkgevers exclusief voor WRKZONE beschikbaar zijn gesteld in te vullen door de geselecteerde deelnemers, die een ‘op maat’ scholing- en trainingstraject hebben gevolgd. Na het traject van 8-12 weken treden deze deelnemers, middels een arbeidsovereenkomst, in dienst bij de werkgever.

Let's
WRK

Together

Over ons

Het traject

Doel

College Lecture

Wat wordt er gerealiseerd tijdens

de trainingen van WRKZONE

•  een goede heldere intake met wederzijds commitment;

•  scholing in samenwerking met erkende opleiders;

•  een erkende trainingsmethode en een erkend certificaat;

•  vast team van trainers en begeleiders;

•  goede nazorg, tijdens het traject of na start werk in 

    samenwerking met de jobcoaches van gemeente;

•  praktische en hands on aanpak;

•  bieden van perspectief door middel van een vaste

    arbeidsovereenkomst.

Inmiddels werkt WRKZONE al intensief met verschillende gemeentes maar onze aangesloten werkgevers bevinden zich door heel het land.

Is WRKZONE nog niet actief binnen uw gemeente? 

Neem dan direct contact met ons op en laten wij samen zorgen voor duurzame plaatsingen!

bottom of page