top of page

Disclaimer

Met de grootst mogelijke zorg is deze website samengesteld. Toch kan het zijn dat er onjuistheden op de website staan. WRKZONE, noch elke andere participerende partij aanvaarden aansprakelijkheid voor welke schade dan ook direct of indirect voortvloeiend uit informatie of andere gegevens op deze website. Dit geldt voor alles in de breedste zin van het woord. Het bezoeken van deze site gebeurt volledig voor eigen rekening en risico van de websitebezoeker.

 

WRKZONE noch elke andere participerende partij aanvaarden aansprakelijkheid voor welke schade dan ook direct of indirect voortvloeiend uit bezoek aan deze website. De inhoud van de websites van deze links staat niet onder controle van WRKZONE. Beide partijen zijn dus niet verantwoordelijk voor de inhoud noch aanvaarden aansprakelijkheid.

 

Het is niet toegestaan deze site te framen. Deze website en de inhoud van deze website zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven berusten deze bij WRKZONE te rotterdam.

 

Het is niet toegestaan deze website of delen ervan te verveelvoudigen, te gebruiken, verkopen, verhuren of anderszins zonder schriftelijke toestemming van WRKZONE of de rechthebbenden. 

 

Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld.

bottom of page