top of page

Binnenkort - Schrijf je nu alvast in!

|

Rotterdam

Basistraject SkillForce

Een basistraject voor zelfontwikkeling, werknemersvaardigheden en beroepskeuze. Door deze cursus wordt de kans groter dat de cursist een baan zal vinden en zal behouden. Ook zullen zij kennis maken met verschillende werkgevers uit ons netwerk!

Basistraject SkillForce
Basistraject SkillForce

Time & Location

Binnenkort - Schrijf je nu alvast in!

Rotterdam, Hofplein 20

About the Event

SkillForce “Een basistraject voor zelfontwikkeling, werknemersvaardigheden en beroepskeuze”.

SkillForce maakt deelnemers tijdens de cursus bewust van hun talenten, hun eigen identiteit, kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. In ons team geloven wij dat iedereen ergens voor deugt.

Tijdens deze intensieve 10 daags traject zullen de deelnemers verder ontwikkeld worden. Zij zullen zichzelf beter leren kennen, o.a. door de modules zelfbeeld (Wie ben ik), competenties (Wat kan ik) en Assertiviteit (Wat wil ik). Daarbij komen het leren presenteren, verschillende assessments van pas en creëren wij een boost voor hun zelfvertrouwen. De module arbeidsoriëntatie en beroepskeuze is een belangrijk onderdeel. De deelnemers zijn hierna in staat om een richting te kiezen die in het verlengde ligt van hun talenten!

Iedere deelnemer heeft namelijk een eigen verhaal en daarom is het belangrijk om maatwerk te leveren. Afkomst en verleden is voor ons geen graadmeter voor wat de deelnemer kan. WRKZONE en onze partners kijken met een frisse blik naar de vaak nog latent aanwezige talenten van onze deelnemers.

Door de intensieve testen en gesprekken wordt er een diagnose gemaakt van iedere deelnemer. Hierdoor wordt beter zichtbaar welke branche het beste aansluit bij de deelnemers. Vervolgens laten wij de deelnemers kennis maken met werkgevers uit ons netwerk. Op dit moment zijn er al 20+ werkgevers bij ons aangesloten uit verschillende branches. Dit traject wordt afgesloten met een certificaat.

Doelgroep 

De cursus is speciaal bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben bij het vinden van een baan en meer werkvaardigheden willen opdoen. Kandidaten van de gemeente, het UWV of een reïntegratiebureau. De ondersteuning kan nodig zijn door gevoeligheid voor stress, door burn out, door hsp, of andere redenen.

Doelen 

Enkele leerdoelen van de cursus zijn: 

● De cursist heeft basiskennis van de rechten en plichten van de werknemer;

● De cursist kent de regels m.b.t. vakantie en (ziekte)verzuim;

● De cursist kan vertellen welk gedrag en welke vaardigheden horen bij een goede werkhouding voor een werknemer;

● De cursist kan vertellen waar zijn/haar aandachtspunten liggen op het gebied van werkhouding;

● De cursist kan op een adequate manier iets bespreken;

● De cursist kan op een goede manier omgaan met kritiek; 

● De cursist kan op een goede manier aangeven aan (bege)leiding als er iets niet goed gaat;

● De cursist is assertief naar collega’s en leidinggevende.

Activeren van deelnemers

● Effectief leren communiceren (verbaal, non-verbaal);

● Doorzettingsvermogen creëren;

● Individueel vs. groep (wat het inhoudt om samen iets te bereiken en om wat voor elkaar over te hebben);

● Mentale weerbaarheid verhogen;

● Waar mogelijk verbanden leggen tussen spelregels en kansen op de arbeidsmarkt;

● Het leren maken van een C.V. en een sollicitatiebrief;

● Simuleren en ervaren van een sollicitatiegesprek;

● Digitaal vaardig(er) maken.

Share This Event

Anchor 1
bottom of page